กฎกติกาการเล่นพนัน

สมาชิก M8ONLINE (m8online.com) ควรอ่านและศึกษากฏกติกาการเดิมพันต่างๆที่ต้องการร่วมสนุก เพื่อประโยชน์ ของตัวสมาชิกท่านเอง โดยทีมงาน M8ONLINE

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ M8ONLINE (m8online.com) แล้วในการเดิมพันต่างๆ ท่านควรจะต้องตรวจสอบ รายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List)

ทางบริษัท M8ONLINE (m8online.com) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ

สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ “รหัสลับ” “username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password”

ในกรณีหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นการโอนเงินเข้ามาผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของ สมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนเงินนั้น จะขาดหรือเกินจำนวนเงิน

ทางบริษัท M8ONLINE (m8online.com) มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิก ทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัท M8ONLINE

กฏกติกาการเล่นเดิมพันที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการหากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือ ใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง

การตัดสินของทางบริษัท M8ONLINE (m8online.com) ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

lsm99